روانشناسی دفاع مقدس

>مرور تاریخ هشت سال جنگ ایران و عراق، لازمه شناخت ادبیات دفاع مقدس است. زیرا تحلیل روان شناسی و جامعه شناختی انسان هایی که از بطن جنگ برآمده اند، بسیار دشوار است.

محققان معتقدند که با اینکه فرماندهان و نیروهای داوطلب جنگ، فضایی حماسی و معنوی در ان دوره خلق کردند، و با وجود تاثیرگذاری عمیق بر جامعه، پس از جنگ،در دل تاریخ گم شدند!!.

این حقیقت مسلم است که دفاع مقدس مجموعه علوم و معارفی را در خود نهفته دارد که توانسته است در همه سطوح کشور اثرگذار باشد یا به عبارت دیگر توانسته منشأ تحولات عظیمی شود!.

اذ عان می شود که در این دفاع مقدس حتی یک وجب خاک از این کشور جدا نشده است که البته مطلب کاملاً درست و قابل قبولی است ؛ کما اینکه اگر مدیریت و رهبری امام خمینی ، مدیران عالی جنگ و فداکاری ملت غیور و قدرتمند ایران نبود، کشور از دست رفته بود.. و با این تفاصیل چرا مدیریت بحران صحیحی که در ان زمان صورت گرفته مایه عبرت اموزی و پند گیری قرار نمی دهیم؟!
پتانسیل بسیار بالایی در دفاع مقدس نهفته است که بتواند علوم مختلف را در خود پرورش داده و باور کند اما تاکنون هیچ وقت با نگاه علمی و دانشگاهی به آن توجه نکرده‌ایم یعنی در تمام رشته‌های مهندسی یا رواشناسی صحبتی از مهندسی جنگ و روانشناسی دفاع قدس به صورت تخصصی صورت نگرفته در صورتی که از دید من ایگونه بررسیها می تواند از لحاظ اموزندگی و مدیریت بحرانها در آینده بسیار تا ثیر گذار و مفید واقع شود…

درباره admin