نقش و جایگاه روانشناسی نظامی در نیروهای مسلح

امروزه نیروهای مسلح کشورهای قدرتمند به طور شگفت انگیزی به کاربرد نظامی علوم انسانی توجه پیدا کرده اند و با تلاشی اعجاب آور در زمینه روانشناسی نظامی فعالیت می کنند. البته تجربه جنگ جهانی اول و دوم فرصتی برای روانشناسی فراهم کرد تا توان کاربردی خویش را به نمایش بگذارد.
روانشناسان نظامی در آزمایشگاه های روان سنجی، اردوهای آموزشی و در صحنه های جنگ، به ارایه خدمات تخصصی پرداختند. آزمون های تخصصی و گسترده را ابداع و به گزینش و طبقه بندی و به کارگیری پرسنل نظامی پرداختند و پس از جنگ نیز نیازمندی های روان شناختی به اعتبار این رشته افزود و امروزه ما شاهد شکوفایی این رشته در کشور هستیم. انجمن روانشناسی نظامی، تاسیس و رشته روانشناسی نظامی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دایر گردیده است و در حال حاضر اولین فصلنامه روانشناسی نظامی به همت انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران و دانشگاه جامع امام حسین (ع) منتشر می گردد
.
این حرکت فرصتی مغتنم برای روانشناسان است تا با بهره گیری از آموزه های دینی، علمی و فرهنگی، توسعه این علم نوپا را در کشور پیش گیرند و به نیازهای متنوع نیروهای مسلح پاسخ دهند
.

درباره admin