استفاده از واقعیت مجازی برای درمان اختلال استرس پس از ضربه در اعضای نظامی

استفاده از واقعیت مجازی برای درمان اختلال استرس پس از ضربه در اعضای نظامی

درمان مبتنی بر واقعیت مجازی،‌ به عنوان یکی از ابزارهای بالقوه مفید در درمان اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) ظاهر شده است، اما مطالعات تصادفی‌ در زمینه کارکنان نظامی بازگشته از افغانستان و عراق وجود ندارند. این مطالعه،‌ یک کارآزمایی کوچک کنترل شده تصادفی را در زمینه مواجهه‌درمانی مدرج  با استفاده از واقعیت مجازی (VR-GET) در مقابل درمان‌های معمول PTSD در کارکنان نظامی در حال خدمت مبتلا به PTSD ناشی از جنگ، مستندسازی می‌نماید. موفقیت با توجه به اینکه آیا درمان منجر به کاهش ۳۰ درصدی یا بیشتر علائم PTSD می‌شود، سنجیده شد و شدت PTSD  بوسیله مقیاس اجرایی بالینی اختلال استرس پس از ضربه (CAPS) پس از گذشت ۱۰ هفته از درمان، ارزیابی شد. ۷ نفر از ۱۰ نفر مشارکت‌کننده ۳۰ درصد یا بیشتر از طریق VR-GET بهبودی یافتند در حالیکه تنها یک نفر از ۹ نفر مشارکت‌کننده در درمان‌های معمول (TAU)، بهبودی مختصری داشت. این نتایج از نظر آماری و بالینی،‌ معنادار بودند (خی‌دو: ۶٫۷۴p < 0.01 ,). مشارکت‌کنندگان در VR-GET به طور متوسط یک بهبودی ۳۵ درجه‌ای روی CAPS داشتند، در حالیکه مشارکت‌کنندگان در TAU به طور متوسط یک بهبودی ۹ درجه‌ای را نشان دادند (p < 0.05). نتایج به دست آمده  بوسیله کوچک بودن اندازه (کم بودن حجم نمونه)، عدم کور بودن، استفاده تنها از یک درمانگر و مقایسه با شرایط مراقبتی معمول نسبتاً کنترل نشده، محدود می‌شوند، اما نشان می‌دهند که VR-GET یک درمان بی‌خطر و اثربخش برای PTSD ناشی از جنگ می‌باشد.

درباره admin