تشکیل نخستین جلسه کمیسیون تخصصی روانشناسی نظامی

تشکیل نخستین جلسه کمیسیون تخصصی روانشناسی نظامی

نخستین جلسه کمیسیون  تخصصی روانشناسی نظامی  در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. دراین جلسه که صبح چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه برگزار گردید اعضای کمیسیون به بررسی و تصویب ایین نامه کمیسیون پرداختند. در ابتدای جلسه آقای دکتر حاتمی معاون نظارت حرفه ای و هماهنگی کمیسیونهای تخصصی با تشریح  اهداف سازمان و اهداف تشکیل کمیسیون روند فعالیتهای کمیسیون را تشریح نمودند. سپس بحث بررسی ایین نامه داخلی کمیسیون آغاز و اعضا نظرات خود را در مورد پیش نویس پیشنهادی انجمن علمی روانشناسی نظامی  مطرح نمودند و در نهایت هیات سه نفره ای جهت تدوین نهایی ایین نامه انتخاب گردید تا با استفاده از نقطه نظرات  اعضا تغییرات لازم را در ایین نامه اعمال نمایند.

درباره admin