جلسه هیات مدیره انجمن با مسئولین بهداشت روان نیروهای مسلح

جلسه هیات مدیره انجمن با مسئولین بهداشت روان نیروهای مسلح

هیات مدیره انجمن علمی روانشناسی نظامی  ایران میزبان مسئولین بهداشت روان نیروهای مسلح بودند. در این جلسه گزارشی از عملکرد انجمن در دو سال اخیر توسط دکتر مجدیان رییس انجمن ارائه گردید و پس از ان مسئولین بهداشت روان نیروهای مسلح نقطه نظرات خویش را مطرح نمودند. در این جلسه دکتر راه نجات دبیر انجمن نیز گزارشی از عضو گیری و صدور کارت اعضا  و فعالیتهای دبیرخانه انجمن ارائه نمودند. همچنین دکتر شیخ الاسلامی مسئول کمیته اطلاع رسانی علمی انجمن  نیز گزارشی در مورد سایت انجمن ارائه داد و راههای همکاری در زمینه تقویت محتوایی سایت  و اطلاع رسانی فعالیتهای انجمن مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه اقایان دکتر میرزایی، دکتر محمدی، دکتر وفادار از سپاه و اقایان جلیلیان و یار احمدی از ارتش  و اقای حقی از نیروی مقاومت بسیج حضور داشتند و راهکارهای همکاری متقابل بین انجمن و واحد های بهداشت روان نیروهای مسلح مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه مقرر گردید تا جلسات مشترک ادامه یابد و اعضای  هیات مدیره انجمن نیز از یگانهای مختلف نیروهای مسلح بازدید نمایند و جلسات در یگانها برگزار گردد. همچنین قرار شد در زمینه برگزاری کارگاههای علمی در سطح نیروهای مسلح متناسب با نیاز روانشناسان شاغل همکاری لازم صورت گیرد. تسهیل حضور روانشناسان شاغل در نیروهای مسلح در کارگاههای علمی انجمن از دیگر موارد مطرح شده بود. همکاری در زمینه ارتقا شان و منزلت روانشناسان نیروهای مسلح از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

درباره admin