مسئولان بگوش باشید

Makarem

آیت الله مکارم شیرازی:

مسولان کشور از این مساله ساده نگذرند،تاکی باید عمره مستحب به هرقیمتی برویم،به علما در مسجد پیغمبر اهانت می شود، درفرودگاه به برخی اهانت کرده اند؛چرا ما باید تن به اهانتی بدهیم که می خواهیم یک مستحب را انجام دهیم.

درباره admin